Skip to content

Pastoušky

OVČÍ HISTORIE NA ŽERNOVÉ

Jako první se kupovali 4 ovce společně s beranem. Dále se přikoupilo dalších 6 ovcí. A dnes už je jich 100 kusů.

Paseme v eletrických ohradnících, které přemisťujeme po celých sadech i dále. Měli bysme zájem o volné pasení se psem, ale bohužel zatím bez úspěchu.