Skip to content

Kosení

kosaKosení, koseníčko. A proč vlastně?

Knejzlík Josef založil za první Československé republiky obecní ovocný sad. Založil jej pro obyvatele obce Předmostí a jeho blízkého okolí. Obyvatelům poskytoval nejen požitek z ovocných plodů ale také místo k odpočinku a rekreaci, místo k setkávání a rozjímání nad krásným výhledem do krajiny. Zpestření krajiny uvítal také hmyz, ptáci a ostatní živočichové. Pro udržení všech těchto funkcí byla důležitá pravidelná péče, která se ovšem v důsledku následujících historických událostí vytratila.

koseni

Ovocný sad je dílem člověka a jako takový potřebuje pravidelnou péči. Dříve než začneme přijímat požitky, je dobré dát místu svůj čas a práci. Po více než půl století ležely Knejzlíkovi sady víceméně ladem a rostly si vlastní cestou bez výraznějších zásahů člověka, část byla vykácena. Hmyz, ptáci a další zástupci fauny a flóry využívali dál zajímavého stanoviště v zemědělské krajině. Zájem lidí se však nevracel. Bez zájmu nebylo času a práce. Bez péče o ovocné sady neměli obyvatelé Předmostí ani co přijímat.

koseni2

Staré ovocné sady v péči spolku Predmostenzis, které leží na jižním svahu Školního kopce nad zahrádkářskou oblastí Na Žernavé, už dnes jako sady nevypadají. Odkrývání polohy stromů a určení jejich odrůd připomíná spíše archeologickou práci. Dnes má tedy lokalita další přidanou hodnotu – připomínka naší historie a spjatí s našimi předky. Ne tak dávnými jako jsou lovci mamutů, ale určitě s o to víc hlasitějším poselstvím.

Energie, kterou v současnosti členové a příznivci spolku Predmostenzis vkládají do péče o pozemky starých ovocných sadů, není ani tak důležitá pro samotnou lokalitu, jako spíše pro ty členy a příznivce. Snaží se dávat místu péči, a to postupně odhaluje ztracené mimoprodukční funkce tak zajímavé také pro obyvatele Předmostí a Přerova.

koseni3

Naším cílem je odhalit co možná nejvíce požitků tohoto krásného kousku krajiny. Zvěstmi o těchto požitcích chceme co nejvíce zatraktivnit lokalitu a vybídnout obyvatele Předmostí a Přerova k její návštěvě. Nepůjdou do ovocných sadů. Půjdou do starých ovocných sadů.

Informace o současném životě ve starých ovocných sadech mohou návštěvníci čerpat z informačních tabulí, které vybudoval spolek Predmostenzis. Pojednávají o obyvatelích starých sadů z řad rostlin, hmyzu, ptáků nebo člověka, který si blízko lokality postavil hliněno slámový dům.

Členové a příznivci spolku organizují pravidelné akce související s posláním a péčí o staré ovocné sady. Odhalujeme požitky, které předal obyvatelům Předmostí jejich starosta Josef Knejzlík. A proto Koseníčko!