Skip to content

Vinohrad

Jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, na střední Moravě, na Hané, v místě archeologických nalezišť z doby kamenné, v Předmostí se pěstuje réva vinná a vyrábí víno.

Vinohrad

Více o experimentálním vinohradu http://www.vinumpredmostensis.cz/.


Výstavba vinice v roce 2014: