Skip to content

Knejzlíkovy sady

Josef_Knejzlík_1878-1952Významnou postavou Předmostí byl Josef Knejzlík (24. 8. 1878 Třebíč, 20. 6. 1953 Předmostí), redaktor časopisu Rádce z Předmostí, starosta obce, poslanec.

Zasloužil se o zvelebení obce, dal v roce 1927 podnět k výsadbě ovocného sadu ve stráni kopce Žernavá, severně od Předmostí. V roce 1939 zde byl odhalen Památník ovocných sadů, jehož autory byli ing. Alois Pilc, stavitel, a akademický sochař Josef Mádle.sadyHistorie Knejzlíkových sadů

Kosení v sadech

Hmyzí hotel

Obnova sadů

Mapování stromů