Skip to content

Odrůdy jabloní

Charakteristika zjištěných odrůd jabloní z mapování stromů v roce 2014:

Kožená reneta zimní – JFC001

Kožená reneta zimní
Kožená reneta zimní

Je stará odrůda, pravděpodobně z Francie, kde byla pěstována již kolem roku 1650. Známá též jako „Kožuchy“, „Koženky“ či „Koženáče“. Stromy rostou bujně a vytváří mohutnou zploštělou korunu. Dožívají se dlouhého věku. Velmi vhodná odrůda do vlhčích a vyšších poloh, nejraději má těžší a dostatečně hluboké půdy. Na lehkých půdách má mnoho opadu. V teplých polohách má zase drobnější ovoce. Odolnost stromu proti mrazu je dobrá, strupovitostí i padlím trpí málo. Odrůda je vhodná do sadů a zahrad, ale také k cestám. Plodí pravidelně, ob rok hojněji. Sklízet se má co nejpozději.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až červen. Plody jsou střední, lehce zploštěle kulovité, barvy šedě rzivé, špinavě zelené občas se slabým hnědočerveným líčkem. Chutná nakysle, renetovitě, dobře. Stolní odrůda, dobrá i na moštování, výrobu povidel a pálení. Přes svou kyselejší chuť obsahuje více cukrů než oblíbená Jadernička moravská.


Citrónové zimní – JFC002

Citrónové zimní
Citrónové zimní

Je velmi stará odrůda původem snad z Německa, kde je nazývána Winter Citronenapfel. Nenáročná značně odolná a plodná odrůda. Roste bujně a vytváří mohutné, vysoké a široké koruny. Je vysoce odolná proti mrazu a středně náchylná ke strupovitosti a k padlí. Plodí pravidelně, ob rok hojněji. Sklízí se v 1. polovině října.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až duben, nebo i déle, nehnije ani nevadne. Plody jsou větší až velké, ploše kulovité až tupě kuželovité, citrónově žluté s červeným líčkem, v němž jsou nápadné, žlutavě vroubené lenticely. Dužnina je žlutavě bílá, středně zrnitá až hrubozrnná, nakyslá, podřadnější. Plody jsou kyselejší, vhodné spíše k moštování.


Gdánský hranáč – JFC004

Gdánský hranáč
Gdánský hranáč

Je velmi stará odrůda pocházející pravděpodobně z Čech nebo Pobaltí, zmiňovaná už r. 1760. Dorůstá do velkých stromů, které rostou zdravě a tvoří velké koruny. Není náročná na polohu, raději má ale podhorské vlhčí oblasti než výsušná stanoviště v nížinách. V nevhodných uzavřených polohách trpí strupovitostí. Odrůda velmi dobře odolává nemocem a škůdcům. Je vysoce odolná mrazu. V sušších podmínkách je ovoce drobnější. Hodí se do domácích zahrad, sadů a na pastviny. Strom přináší úrodu každým rokem, ob rok hojněji. Ovoce se sklízí na konci záři.
Konzumní zralost jablek je v období říjen až únor. Plody jsou střední až velké. Tvar plodů je kuželovitý, žebernatý. Jablka jsou žíhané, zeleno červené až krvavě červené. Chutnají šťavnatě, navinule sladce, po malinách. Plody jsou velmi náchylné na otlaky. Využití je všestranné, na přímý konzum či skladování.


Parména zlatá – JFC005

Parména zlatá
Parména zlatá

Je velmi stará, pravděpodobně anglická odrůda, zmiňovaná už kolem r.1200. Strom roste zdravě, na stanovišti později bujný růst ustává z důvodů vysoké plodnosti. Vzhledem k tomu, že vytváří menší, kulovitou korunu, vyžaduje pravidelné zmlazovaní. Je středně odolný proti mrazu. Na nevhodných, nevzdušných stanovištích trpívá padlím a strupovitostí. Obecně se na extrémních půdách dožívá krátkého věku. Hodí se do teplých poloh, které mohou být i vyšší, ale chráněné. Nesnáší polohy s nárazovými severními větry. Vyžaduje humózní výživnou půdu, ať lehčí písčitou nebo těžší jílovitou. Plodí brzy a hojně, při dobré starostlivosti pravidelně.
Konzumní zralost jablek je v období říjen až březen. Plody má střední, tupě kuželovité, barvy zlatožluté (proto je lidově označována jako Zlatá reneta) s červeno oranžovým líčkem a typickými rzivými výstupky. Chutná sladce navinule, typicky kořenitě, renetovitě, velmi dobře. Jedná se především o stolní odrůdu, vhodná je ale i na sušení a další zpracování. Je to velmi chutná, ale i náročná odrůda. Doposud je velmi oblíbená, vhodná do zahrad, sadů, ale i do alejí k cestám.


Ontario – JFC006

Ontario
Ontario

Kanadská zimní odrůda z počátku 19. století. Strom roste v mládí bujně, ale s plodností ochabuje a tvoří střední strom s polokulovitou až kulovitou korunou, která nemívá vedoucí větev. Stárne pomalu a na vhodném stanovišti dosahuje vysokého věku. Je málo odolný vůči mrazu, ale proti chorobám a škůdcům je mnohem odolnější. Také odolnost květů na nepříznivé vlivy je velká. Strom rodí každý druhý rok. Jablka se sklízí na konci října.
Konzumní zralost jablek je v období leden až duben. Plod je velký až velmi velký, zelené barvy s červeným líčkem. Tvar plodů je zploštělý. Chuť je šťavnatá, nakysle osvěžující. Jablka mají vysoký obsah vitamínu C. Jsou dlouhodobě skladovatelná.


Harbertova reneta – JFC007

Harbertova reneta
Harbertova reneta

Pochází z Německa, kde byla objevena ve Vestfálsku v r. 1828. Strom roste bujně a s plodností téměř neochabuje. Je mohutný a vysoký, stárne pomalu. Na vhodném stanovišti dosahuje vysokého věku. Koruna je vznosná a rozložitá jako široký kužel, má vedoucí větev, postraní větve se sklánějí do široké základny. Odrůda je středně odolná proti mrazu. V závislosti na dalších podmínkách stanoviště vydrží i silnější mrazy. Je středně odolná vůči chorobám a škůdcům. Může se sklízet v září a říjnu. Strom rodí každý druhý rok, mezitím odpočívá.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až únor. Plody jsou větší až velké, široce kuželovité, mírně žebernaté, citrónově žluté, na sluneční straně červeně pruhované. Dužnina je nažloutlá, mírně aromatická, chuťově velmi dobrá. Jedná se o všestranně využitelnou odrůdu, od přímého konzumu až po skladování.


Panenské české – JFC008

Panenské české
Panenské české

Je velmi stará česká odrůda. Strom roste sředně bujně, vytváří však slabší kmeny. Tvoří pravidelné, vznosné vysoce kulovité koruny. V pozdějším věku je pro stromy typické samozmlazování v podobě vlků. Je vysoce odolná proti mrazu. Strupovitostí ani padlím netrpívá. Dobře prosperuje i ve vyšších polohách a na severních svazích. Vyžaduje těžší, vlhčí půdu, patřičně hlubokou a úrodnou. Hodí se do zahrad, sadů, na pastviny nebo pro stromořadí a aleje. Odrůda je málo odolná proti škůdcům, ale dobře odolává mrazům a větším klimatickým výkyvům. Plodí pravidelně, ob rok je úroda hojnější.
Konzumní zralost jablek je v období listopad až březen. Plody jsou malé až střední, červené, případně s žíhaným líčkem. Tvar plodů je baňatý. Chutnají šťavnatě, sladce, velmi dobře. Využívá se k přímému konzumu i na výrobu moštů, vín a pálenek. Dá se i povidlovat a sušit. Jablka po otlačení nehnijí, nevadnou. Jsou výborně uchovatelná.


Boskoopské – JFC009

Boskoopské
Boskoopské

Je stará holandská kožená odrůda z 19. století. V Čechách je lidově označována jako ,,koženáč”. Patří mezi odrůdy, které potřebují dostatek místa pro svoji mohutnou a rozložitou korunu. Odrůda není nijak zvlášť náročná na teplo či na kvalitu půdy. Je méně náchylná ke strupovitosti, o něco více pak k padlí jabloňovému. Sklízí se v říjnu.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až duben. Plody jsou velké, kořenité, nakyslé chuti. Jejich základní barva je zelenožlutá, na osluněné straně se objevují červenooranžové pruhy. Zbarvení však bývá z větší či menší části zcela zakryto rzí. Slupka tak působí kožovitě. Plody dobře dozrávají téměř všude. Plody této odrůdy mají silný sklon k rychlému vadnutí (sesychají, scvrkávají se a měknou), musí se proto dbát na správné uskladnění. Jsou vhodné pro přímý konzum, kuchyni i sušení.


Odrůdy hrušní.