Skip to content

Historie

Ovocné sady na Žernavé, tzv. Knejzlíkovy sady nacházející se poblíž města Přerova, představují pro samotné město i vzdálenější okolí velice významnou lokalitu.

Knejzlíkovy sady existují od roku 1927. Jelikož dlouhá desetiletí zde byla zanedbávána údržba, jsou dnes tyto sady přestárlé a převážně v horším zdravotním stavu.

historicke_foto1

Vznik myšlenky

Prvotním impulsem pro vznik obecních sadů byla myšlenka, aby pozemky, na kterých byl suchopár, a přitom byly kousek od města, obci více vynášely. Předpokladem pro uskutečnění tohoto záměru bylo scelení více než 150 měřic (měřice 1918 metrů čtverečních) obecních pozemků. Scelení provázelo dva roky vysvětlování, poučování a přemlouvání, ale po dvou letech byla tato první etapa úspěšně dokončena.

historicke_foto2

Výsadba sadů

Následně byla založena obecní ovocná školka, vysázeno bylo celkem 10 tisíc stromů. Vzhledem ke skutečnosti, že tento kraj je oblastí švestkovou, byla upřednostněna tato plodina. Na půdách pro švestky nevhodných byly vysázeny višně a třešně. Část kolem bývalého lomu na rudku byla vyčleněna pro divadlo v přírodě a kolem bylo navrženo několik set jabloní.

historicke_foto3

Památník ovocnému stromoví

Na nejvíce pohledově exponovaném místě byl vybudován Památník ovocnému stromoví. Památník měl být holdem ovocnému stromu, ovoci, usilovné lidské práci pro blaho obce. Holdem lásce, štěstí a bolesti, příkladem a připomínkou, jak z práce jedné generace může mít užitek generace příští.

pamatnik_text