Skip to content

Mapování 2014

V roce 2014 jsme mapovali staré ovocné stromy v rámci programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Hlavním cílem bylo zjištění odrůd vybraných ovocných stromů.

Hlavními ovocnými dřevinami, které zde byly v 1. polovině 20. století vysazeny, jsou třešně a slivoně. Ojediněle se zachovaly jabloně. V sousedství je stromořadí hrušní, které tvoří hranici přilehlého autokrosového závodiště. V rámci projektu byly mapovány jabloně a hrušně.

V zájmovém území bylo celkem zmapováno 11 stromů. U každého byl vyplněn dotazník k záznamu základních informací, vyfotografován habitus stromu a zaměřena poloha pomocí GPS přístroje.

Každý strom byl značen příslušným číslem. Při druhé návštěvě zájmové lokality byly odebrány pomologické vzorky z každého stromu. Následně byly vyfotografovány, vytříděny a odeslány k určení odrůdy ovocného stromu.

tabulka-1

Více o zdejších odrůdách jabloní nebo hrušní.

mapa_odrudy_1

mapa_odrudy_2

Více o mapování stromů

Mapování v roce 2012