Skip to content

Mapování 2012

Mapování starých ovocných stromů v sadech na Žernavé probíhalo v týdenních intervalech od 12.8.2012. Na následujícím obrázku jsou graficky odlišeny fáze mapování "rok-měsíc-den" označení daných stromů.

Vzdálenost mezi posedem a boudou je 87 metrů.

stromy_datozn_bar30-9-1

Měříme také obvod kmene ve výšce 1,3 metru nad zemí. Rozmezí hodnot obvodu kmene je celkem široké a odkazuje tak na pestrou historii zájmového území. Obvod je měřen v centimetrech.

stromy_obvod_30-9

Více o mapování stromů

Mapování v roce 2014