Skip to content

Libosad

Ve 20. letech minulého století inicioval starosta Předmostí a poslanec prvorepublikového Národního shromáždění Josef Knejzlík v místech současného Libosadu Malého Noe založení tzv. Knejzlíkových sadů.

Sady vznikly na málo úrodných až neplodných obecních pozemcích severně od města Přerova. Tato oblast nebyla v posledních dvou desetiletích příliš udržovaná, vyžadovala revitalizaci.

V někdejších sadech za městem Přerovem vznikl v roce 2013 až 2014 Libosad Malého Noe, který regionu prospěl hned v několika ohledech. Jednak samotnou obnovou části starých sadů, založených před více než 70 lety, současně byly díky finančním darům patronů vysazených stromů podpořeny děti žijící v dětských domovech nebo v náhradní péči na Přerovsku.

Libosad