Pozvánka na Žernavské kosení 2016

Zúčastněte se s námi KOSENÍČKA pro obnovu a udržení starých sadů na Žernavé, Přerov – Předmostí.

KNEJZLÍKOVY SADY
27. 5. – 29.5. a 3.6. – 5.6.
pátek až neděle
od 08:00 do 14:00 hodin

V pátek a v sobotu večer je pro dobré sekáče připraveno občerstvení a posezení u ohně. Nejlepší sekáč bude odměněn archivní kosou. Těm, kteří tento nástroj nevlastní, bude na statku zapůjčen :-) .

Informace: Libor Pokorný, tel.: 608 705 477, e-mail: pokorny@prerov.cz

Těšíme se na návštěvu a děkujeme za případnou pomoc!

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Plán akcí spolku Predmostenzis pro rok 2016

leden – březen
Redukce křovin na parcele č. 403

únor – březen
Odstranění akátů u křížku
Řez stromů v sadech

březen
Štěpování mirobalánu v sadech
Příprava kůlů a latí pro ohradníky
Velikonoce na statku

duben
Výstavba pozorovatelny pasoucích se zvířat na statku
Stříhání ovcí

květen – červen
Kosení travních porostů a sušení sena

červenec – srpen
Údržba porostů v sadech
Sena II.

srpen – říjen
Sklizeň a zpracování ovoce ze sadů

říjen – prosinec
Zimní údržba porostů

Průběžně
Pasení a kosení nedopasků
Příprava projektu Obnova KNES
Realizace projektu ČSOP
Půjčování stromů

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Omlazování sadů

Leden 2016 byl ve znamení brigád. Členové spolku se spolu s jeho věrnými příznivci o víkendech věnovali prosvětlování po roky zanedbaných Knejzlíkových sadů. Prořezávali jsme stromy a likvidovali náletové dřeviny.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Zimní pasení

Opravdové zimy jsme si letos příliš neužili. Sníh se udržel jen krátce a poslední lednový víkend byl tak krásný a slunečný, že přímo vybízel k jarním aktivitám. Teploty dosahovaly téměř k deseti stupňům. Zkrátka ideální čas, aby Berry (beran) se svým stádem a v doprovodu koz vyšel ze Žernavského dvora na pastvu do Krejzlíkových sadů.


Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Novoroční výstup na Čekyňský kopec

Klub českých turistů organizoval 1. ledna 2016 již tradiční novoroční výstup na Čekyňský kopec. Do akce se letos zapojil i náš spolek. U památníku jsme účastníkům rozlévali pečený čaj vlastní výroby. Rozdáno bylo celkem 260 porcí.

Některé skupinky turistů pokračovaly od památníku po Mamutí stezce do Hájíčku u Přerovské rokle. Téměř 300 účastníků zavítalo k Občerstvení na Báře, kde byly připraveny domácí pokrmy a nápoje buď k zahřátí či k občerstvení. Velkou atrakcí pro děti i dospělé byla přítomnost dvou koz z nedalekého statku „Žernavský dvůr“.


Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Jarní akce

Také letos na vás čekají již tradiční akce ve starých sadech Na Žernavé.

Akátový klest budeme pálit v pátek a sobotu prodlouženého víkendu 1.5.–2.5. 2015.
Začínáme v 8.00 ráno na statku, případně později v amfiteátru pod skálou. Občerstvení bude zajištěno. Můžete s sebou vzít i děti a kamarády.

Tradiční sečení kosami proběhne v prvním červnovém víkendu 6.6.–7.6. 2015.
Kosit je třeba od brzkých ranních hodin, takže na vás budeme připraveni už v 7.00.

A vzhledem k našemu úspěšně rozrůstajícímu se stádu ovcí budeme pravidelně využívat možnosti spásání. A to nejen v sadech Na Žernavé ale také v jejich blízkém okolí.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kácení akátů v amfiteátru

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Mapování stromů v roce 2014

V roce 2014 jsme mapovali staré ovocné stromy v rámci programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Hlavním cílem bylo zjištění odrůd vybraných ovocných stromů.

Hlavními ovocnými dřevinami, které zde byly v 1. polovině 20. století vysazeny, jsou třešně a slivoně. Ojediněle se zachovaly jabloně. V sousedství je stromořadí hrušní, které tvoří hranici přilehlého autokrosového závodiště. V rámci projektu byly mapovány jabloně a hrušně.

V zájmovém území bylo celkem zmapováno 11 stromů. U každého byl vyplněn dotazník k záznamu základních informací, vyfotografován habitus stromu a zaměřena poloha pomocí GPS přístroje. Každý strom byl označen příslušným číslem. Při druhé návštěvě zájmové lokality byly odebrány pomologické vzorky z každého stromu. Následně byly vyfotografovány, vytříděny a odeslány k určení odrůdy ovocného stromu.

Charakteristika zjištěných odrůd jabloní

Kožená reneta zimní – JFC001

Kožená reneta zimní

Je stará odrůda, pravděpodobně z Francie, kde byla pěstována již kolem roku 1650. Známá též jako „Kožuchy“, „Koženky“ či „Koženáče“. Stromy rostou bujně a vytváří mohutnou zploštělou korunu. Dožívají se dlouhého věku. Velmi vhodná odrůda do vlhčích a vyšších poloh, nejraději má těžší a dostatečně hluboké půdy. Na lehkých půdách má mnoho opadu. V teplých polohách má zase drobnější ovoce. Odolnost stromu proti mrazu je dobrá, strupovitostí i padlím trpí málo. Odrůda je vhodná do sadů a zahrad, ale také k cestám. Plodí pravidelně, ob rok hojněji. Sklízet se má co nejpozději.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až červen. Plody jsou střední, lehce zploštěle kulovité, barvy šedě rzivé, špinavě zelené občas se slabým hnědočerveným líčkem. Chutná nakysle, renetovitě, dobře. Stolní odrůda, dobrá i na moštování, výrobu povidel a pálení – přes svou kyselejší chuť obsahuje více cukrů než oblíbená Jadernička moravská.

Citrónové zimní – JFC002

 

Citrónové zimní

 

Je velmi stará odrůda původem snad z Německa, kde je nazývána Winter Citronenapfel. Nenáročná značně odolná a plodná odrůda. Roste bujně a vytváří mohutné, vysoké a široké koruny. Je vysoce odolná proti mrazu a středně náchylná ke strupovitosti a k padlí. Plodí pravidelně, ob rok hojněji. Sklízí se v 1. polovině října.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až duben, nebo i déle, nehnije ani nevadne. Plody jsou větší až velké, ploše kulovité až tupě kuželovité, citrónově žluté s červeným líčkem, v němž jsou nápadné, žlutavě vroubené lenticely. Dužnina je žlutavě bílá, středně zrnitá až hrubozrnná, nakyslá, podřadnější. Plody jsou kyselejší, vhodné spíše k moštování.

Gdánský hranáč – JFC004

Gdánský hranáč

Je velmi stará odrůda pocházející pravděpodobně z Čech nebo Pobaltí, zmiňovaná už r. 1760. Dorůstá do velkých stromů, které rostou zdravě a tvoří velké koruny. Není náročná na polohu, raději má ale podhorské vlhčí oblasti než výsušná stanoviště v nížinách. V nevhodných uzavřených polohách trpí strupovitostí. Odrůda velmi dobře odolává nemocem a škůdcům. Je vysoce odolná mrazu. V sušších podmínkách je ovoce drobnější. Hodí se do domácích zahrad, sadů a na pastviny. Strom přináší úrodu každým rokem, ob rok hojněji. Ovoce se sklízí na konci záři.
Konzumní zralost jablek je v období říjen až únor. Plody jsou střední až velké. Tvar plodů je kuželovitý, žebernatý. Jablka jsou žíhané, zeleno červené až krvavě červené. Chutnají šťavnatě, navinule sladce, po malinách. Plody jsou velmi náchylné na otlaky. Využití je všestranné, na přímý konzum či skladování.

Parména zlatá – JFC005

Parména zlatá

Je velmi stará, pravděpodobně anglická odrůda, zmiňovaná už kolem r.1200. Strom roste zdravě, na stanovišti později bujný růst ustává z důvodů vysoké plodnosti. Vzhledem k tomu, že vytváří menší, kulovitou korunu, vyžaduje pravidelné zmlazovaní. Je středně odolný proti mrazu. Na nevhodných, nevzdušných stanovištích trpívá padlím a strupovitostí. Obecně se na extrémních půdách dožívá krátkého věku. Hodí se do teplých poloh, které mohou být i vyšší, ale chráněné. Nesnáší polohy s nárazovými severními větry. Vyžaduje humózní výživnou půdu, ať lehčí písčitou nebo těžší jílovitou. Plodí brzy a hojně, při dobré starostlivosti pravidelně.
Konzumní zralost jablek je v období říjen až březen. Plody má střední, tupě kuželovité, barvy zlatožluté (proto je lidově označována jako Zlatá reneta) s červeno oranžovým líčkem a typickými rzivými výstupky. Chutná sladce navinule, typicky kořenitě, renetovitě, velmi dobře. Jedná se především o stolní odrůdu, vhodná je ale i na sušení a další zpracování. Je to velmi chutná, ale i náročná odrůda. Doposud je velmi oblíbená, vhodná do zahrad, sadů, ale i do alejí k cestám.

Ontario – JFC006

Ontario

Kanadská zimní odrůda z počátku 19. století. Strom roste v mládí bujně, ale s plodností ochabuje a tvoří střední strom s polokulovitou až kulovitou korunou, která nemívá vedoucí větev. Stárne pomalu a na vhodném stanovišti dosahuje vysokého věku. Je málo odolný vůči mrazu, ale proti chorobám a škůdcům je mnohem odolnější. Také odolnost květů na nepříznivé vlivy je velká.  Strom rodí každý druhý rok. Jablka se sklízí na konci října.
Konzumní zralost jablek je v období leden až duben. Plod je velký až velmi velký, zelené barvy s červeným líčkem. Tvar plodů je zploštělý. Chuť je šťavnatá, nakysle osvěžující. Jablka mají vysoký obsah vitamínu C. Jsou dlouhodobě skladovatelná.

Harbertova reneta – JFC007

Harbertova reneta

Pochází z Německa, kde byla objevena ve Vestfálsku v r. 1828. Strom roste bujně a s plodností téměř neochabuje. Je mohutný a vysoký, stárne pomalu. Na vhodném stanovišti dosahuje vysokého věku. Koruna je vznosná a rozložitá jako široký kužel, má vedoucí větev, postraní větve se sklánějí do široké základny. Odrůda je středně odolná proti mrazu. V závislosti na dalších podmínkách stanoviště vydrží i silnější mrazy. Je středně odolná vůči chorobám a škůdcům. Může se sklízet v září a říjnu. Strom rodí každý druhý rok, mezitím odpočívá.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až únor. Plody jsou větší až velké, široce kuželovité, mírně žebernaté, citrónově žluté, na sluneční straně červeně pruhované. Dužnina je nažloutlá, mírně aromatická, chuťově velmi dobrá. Jedná se o všestranně využitelnou odrůdu, od přímého konzumu až po skladování.

Panenské české – JFC008

Panenské česk

Je velmi stará česká odrůda. Strom roste sředně bujně, vytváří však slabší kmeny. Tvoří pravidelné, vznosné vysoce kulovité koruny. V pozdějším věku je pro stromy typické samozmlazování v podobě vlků. Je vysoce odolná proti mrazu. Strupovitostí ani padlím netrpívá. Dobře prosperuje i ve vyšších polohách a na severních svazích. Vyžaduje těžší, vlhčí půdu, patřičně hlubokou a úrodnou. Hodí se do zahrad, sadů, na pastviny nebo pro stromořadí a aleje. Odrůda je málo odolná proti škůdcům, ale dobře odolává mrazům a větším klimatickým výkyvům. Plodí pravidelně, ob rok je úroda hojnější.
Konzumní zralost jablek je v období listopad až březen. Plody jsou malé až střední, červené, případně s žíhaným líčkem. Tvar plodů je baňatý. Chutnají šťavnatě, sladce, velmi dobře. Využívá se k přímému konzumu i na výrobu moštů, vín a pálenek. Dá se i povidlovat a sušit. Jablka po otlačení nehnijí, nevadnou. Jsou výborně uchovatelná.

Boskoopské – JFC009

Boskoopské

Je stará holandská kožená odrůda z 19. století. V Čechách je lidově označována jako ,,koženáč”. Patří mezi odrůdy, které potřebují dostatek místa pro svoji mohutnou a rozložitou korunu. Odrůda není nijak zvlášť náročná na teplo či na kvalitu půdy. Je méně náchylná ke strupovitosti, o něco více pak k padlí jabloňovému. Sklízí se v říjnu.
Konzumní zralost jablek je v období prosinec až duben. Plody jsou velké, kořenité, nakyslé chuti. Jejich základní barva je zelenožlutá, na osluněné straně se objevují červenooranžové pruhy. Zbarvení však bývá z větší či menší části zcela zakryto rzí. Slupka tak působí kožovitě. Plody dobře dozrávají téměř všude. Plody této odrůdy mají silný sklon k rychlému vadnutí (sesychají, scvrkávají se a měknou), musí se proto dbát na správné uskladnění. Jsou vhodné pro přímý konzum, kuchyni i sušení.

 

Charakteristika zjištěných odrůd hrušní

Avranšská – HFC001

Avranšská

Avranšká vznikla ve Francii. Byla vypěstována koncem 18. století. Je to bujně rostoucí odrůda, která na dobrých stanovištích tvoří velké stromy s krásnými korunami. Je středně odolná proti mrazu. Pokud roste v dobrých podmínkách, obstojně odolává i chorobám, zejména strupovitosti. Má ráda teplé kvalitní půdy a chráněné polohy. Plodit začíná brzy po výsadbě, její plodnost je hojná a pravidelná, ob rok hojnější. Plody se sklízí na přelomu září a října.
K jídlu dozrává zenedlouho po sklizni. Déle jak měsíc však nevydrží. Plody jsou střední až větší velikosti, kuželovitě zaobleného tvaru. Barvu mají zelenožlutou, na osluněné straně červenou – často s ostrými přechody mezi barvami. Chuť plodů je kořenitá, trochu trpká, dosti originální, skvělá.

Hardyho – HFC002

Hardyho

Hardyho máslovka pochází z Francie, odkud byla rozšiřována po roce 1830. Vyšlechtěna byla roku 1820. Odrůda je známá také pod jménem Gellertova. Jsou to bujně rostoucí stromy s vysoko sahající korunou jehlancovitého tvaru. Roste zdravě a velmi pěkně. Je to odrůda odolná proti mrazu. Není příliš náchylná k chorobám. Uplatní se i ve vyšších polohách (400–600 m n.m.), ale jen na dobrý půdách. Plody se sklízí v září.
K jídlu dozrají zhruba 14 dní po sklizni, vydrží nejdéle do konce října. Plody Hardyho máslovky jsou velké, z vyšších poloh a horších stanovišť spíše střední velikosti. Jsou šedozelené barvy a často mají skořicově hnědou rzivost na povrchu plodu. Mají skvělou sladší a kořenitou chuť. Dokonale vyzrálé hrušky jsou již od pohledu velmi lákavé. Jsou vhodné jako stolní, na sušení i pálení.

 

 

Rubriky: Mapování stromů | Napsat komentář

Knejzlíkovy sady – nový koncept

Cílem naší činnosti je provozování volnočasového přírodního prostoru na Čekyňském a Popovickém kopci v těsné blízkosti města Přerov, na dohled od Olomouce. Jedná se o místo, které slouží občanům, dětem i turistům k odpočinku a poznávání přírody, a to bude možno skloubit s nejrůznějšími sportovními a zážitkovými aktivitami. Dále mohou navštívit Libosad, školní kopec a experimentální vinohrad.

Chceme, aby prostor bývalých Knejzlíkových sadů a jejich okolí byl využit komplexněji než doposud. V rámci tohoto plánujeme několik klíčových aktivit:

* ZOO koutek (PDF)

* Spásání a pařezení (PDF)

* Pěškobus (PDF)

* Občerstvení na Báře se skanzenem pravěku (PDF)

Schématická mapka plánovaných aktivit

Knejzlíkovy sady – nový koncept

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Založení vinohradu ke Dni Země

O víkendu 26. a 27. dubna jsme zakládali vinohrad. Pokračujeme tak v postupném oživování prostoru bývalých Knejzlíkových ovocných sadů.

Nechte se navnadit na naše další akce a prohlédněte si galerii fotek z výsadby vinice.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Kalendář jarních akcí 2014

KVĚTEN – So 17.5. a Ne 18.5. 2014
* údržba vinohradu – především se budou doplňovat kůly k sazenicím.

KVĚTEN/ČERVEN –  So 30.5.  Ne 1.6.
* kosení v sadech – pravidelná akce spolku Predmostenzis ve starých ovocných sadech.

 

 

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář