Společně s účastníky 21. ročníku historicko – přírodovědného Putování po stopách lovců mamutů, které se uskutečnilo 13. října 2018 jsme se potkali u památníku v Knejzlíkových sadech, kde jsme otevřeli naučnou stezku Pěškobus.

 

Rok 2018 v sadech byl rokem jablka. Poutníci ochutnali náš lahodný ovocný čaj a červená jablíčka z letošní úrody. Samozřejmostí bylo zasazení stromu jabloně.

Co je Pěškobus?

Tak jako ve městech trasy autobusových, trolejbusových či tramvajových linek pomáhají lidem dostat se, víceméně včas a pohodlně tam, kam potřebují, tak i na jižních svazích nejvyššího přerovského kopce mají návštěvníci k dispozici tři pěškobusové trasy, které je spolehlivě a ekologicky provedou malebnými zákoutími někdejších Knejzlíkových sadů.

Cestujícím zde ani ve špičkách nehrozí zpoždění. Naopak, rychlost přepravy si sami přizpůsobí svým potřebám. Po cestě se mohou kochat vyhlídkami do krajiny, pozorovat pasoucí se ovce nebo ochutnávat různé druhy ovoce, které zde zraje od časného léta do podzimu. Na pěškobusových zastávkách, vybavených jízdním řádem, mapou a směrovkami, si může každý dle libosti odpočinout a přitom se třeba i trochu poučit či pobavit, aniž by mu hrozilo, že zmešká svůj spoj. Jízdné je dobrovolné a bude použito na obnovu Knejzlíkových sadů. Potká-li se majitel jízdenky s revizorem, bude odměnou dárkem. Vyberte si tedy svou trasu a držte se pokynů uvedených v přepravním řádu… nebo se aspoň držte za ruce.

V červenci jsme zahájili v Knejzlíkových sadech výstavbu zastávkových označníků Pěškobus. Čtrnáct zastávek Pěškobusu s jízdním řádem a informacemi o místech v sadech bude dokončeno v září. Slavnostní otevření Pěškobusu proběhne 13. října spolu s pochodem "po stopách lovců mamutů".

Kosení Knejzlíkovy sady

Zúčastněte se s námi již tradičního KOSENÍČKA pro obnovu a udržení starých sadů na Žernavé, Přerov – Předmostí.

KNEJZLÍKOVY SADY
sobota 3. června 2017

Večer je pro dobré sekáče připraveno občerstvení a posezení u ohně. Nejlepší sekáč bude odměněn archivní kosou. Těm, kteří tento nástroj nevlastní, bude na statku zapůjčen :-).

Sraz v 7:30 na statku "Žernavský dvůr" nebo později na louce v Knejzlíkových sadech.

Informace:
Libor Pokorný, tel.: 608 705 477, e-mail: pokorny@prerov.cz

Těšíme se na návštěvu a děkujeme za případnou pomoc!

Pozvánka v PDF.