Skip to content

Lom na Žernavé

Lom je součástí Předmostí. Těžba v dobývacím prostoru už neprobíhá, ale dobývací prostor ještě nebyl zrušen.

Za začátek těžby se považuje 16. století. Získané kamenivo bylo použito ke stavebním účelům, převážně na stavbu současného sídliště na Předmostí. Roku 1917 koupila Rolnická akciová továrna na hnojiva v Přerově (současná PRECHEZA) vápenky v Přerově a vápencový lom na Předmostí a v Sobiškách.

IMAG1071Hlavním lomem byl stěnový lom Žernava, jehož výška dosahovala 40 až 50 metrů a rozloha kolem 19 ha. Těžbou z něj se získával velmi kvalitní vápenec. Zde vytěžená surovina se používala pro cukrovary a jako hnojivo.

Od roku 1949 byl lom Žernava spolu s vápenkami převeden do národního podniku Hranické cementárny a vápenice. Součástí lomu byla nová lanovka sloužící k přepravě vápence.

Lom Žernava na Předmostí je dnes uzavřen, vstup je tam zakázán, ale je možné si ho prohlédnout shora, odkud je zároveň vhled na celé Předmostí.

V části bývalého lomu Žernava nyní funguje recyklační dvůr, který zpracovává stavební odpady.