Skip to content

Rok 2016

Leden - březen
Redukce křovin na parcele č, 403.


Únor - březen
Odstranění akátů křížku.


Březen
Štěpování mirobalánu v sadech.
Příprava kůlů a latí pro ohradníky.
Velikonoce na statku.


Duben
Stříhání ovcí.


Květen
Výstavba pozorovatelny pasoucích se zvířat na statku.


Květen - červen
Kosení travních porostů a sušení sena. Pozvánka na Žernavské kosení.


Červenec - srpen
Údržba porostů v sadech.
Sena II.


Srpen - říjen
Sklizeň a zpracování ovoce ze sadů.


Říjen - prosinec
Zimní údržba porostů.


Průběžně
Pasení a kosení nedopasků.
Příprava projektu Obnova KNES.
Realizace projektu ČSOP.
Půjčování stromů.