Skip to content

Mapování stromů

V rámci projektu Obnova sadů na Žernavé, jehož cílem je péče o unikátní lokalitu starých ovocných sadů a travního biotopu, chceme podrobně zmapovat staré ovocné stromy. Tyto stromy jsou pozůstatkem původního pěstování ovocných dřevin na lokalitě Knejzlíkovy sady.

Staré ovocné stromy nejsou zajímavé z hlediska produkce ovoce. Jejich nenahraditelnou hodnotou je přispění k různorodosti krajiny. Každý podobný prvek vytváří cenný životní prostor pro živočichy a rostliny. Naše péče by měla potenciál lokality dále rozvíjet a udělat ji atraktivní také pro člověka. Páteřním životním prostorem a lákadlem návštěvníků starých sadů na Žernavé mají být právě staré ovocné stromy.

Sady na Žernavé leží přibližně 1,5 kilometru od městské části Přerov - Předmostí.

 

Spolek Predmostenzis má v péči několik parcel mezi přerovskou roklí a bývalým lomem. Pozemky se nachází pod školním kopcem.

 

Mapování starých ovocných stromů probíhá v největší parcele. Zde se nachází jádro původních Knejzlíkových sadů. Každý strom je označen číslem, je mu změřen obvod kmene ve výše 1,3 metru nad zemí, je vyhodnocen stupeň zastínění náletovými dřevinami obecně popsán jeho zdravotní stav.

Údaje z mapování jsou zpracovávány v prostředí GIS (geografických informačních systémů) pomocí aplikace Janitor 2.6.4 (www.janitor.cz). Veškeré podkladové mapy čerpáme z volně dostupných databází České informační agentury životního prostředí CENIA a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ČÚZK.

 

Mapování v roce 2012

Mapování v roce 2014

Odrůdy jabloní

Odrůdy hrušní