Skip to content

Výběrová řízení

Tímto Vás spolek Predmostenzis sídlem v Přerově Předmostí Žernavá 147e, IČ: 66743885, zastoupený předsedou spolku p. Liborem Pokorným (dále jen „zadavatel“), vyzývá k podání nabídky na zakázky malého rozsahu na dodávku techniky, materiálu a služeb k realizaci veřejné zakázky:  Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní Památky Na Popovickém kopci, za níže uvedených  podmínek:

Výběrové řízení - Realizace propagace a průzkumu

Veřejná zakázka - výzva

Smlouva

Krycí list

Čestné prohlášení

Výběrové řízení - Nákup techniky

Veřejná zakázka - výzva

Smlouva

Krycí list

Čestné prohlášení

Výběrové řízení - Nákup materiálu

Veřejná zakázka - výzva

Smlouva

Krycí list

Čestné prohlášení

Výběrové řízení - Realizace managementu prací

Veřejná zakázka - výzva

Smlouva

Krycí list

Rozpočet

Čestné prohlášení