Skip to content

Už tomu bude více než dvacet let, co se spolek Predmostenzis stará o obnovení a údržbu přírody starých Knejzlíkových sadů na Žernavé. Zpočátku formou různých dobrovolnických akcí, počínaje létem 2017 za pomoci dvou projektů podporovaných EU. Jejich realizace však přináší nejen efektivní plnění předem určených cílů, ale také každodenní rutinu, tíhu zodpovědnosti a nekonečnou administrativu. S tím pak někdy původní radost a nadšení trochu trpí… Naštěstí známe recepty jak toto riziko eliminovat ☺  

V roce 2020, jsme naše zvířecí pomocníky (toho času asi 55 ovcí) na Žernavé rozšířili o dva huculské koně. Koníci, kteří k nám původně přišli čistě za účelem spásání Žernavských luk, jsou nyní také trénováni a těší se z naší každodenní péče.

K valachovi Albertovi Neratovskému a klisně Golden Grace se na konci léta 2020 připojila Vlára Goral, plemenná klisna, pocházející ze stejného chovu.

Albert Neratovský
Golden Grace
Vlára Goral

 

POZVÁNKA pro sekáče, sušiče (obraceče) sena.
KDE: Knejzlíkovy sady
KDY: V sobotu 29. května 2021
SRAZ: V 6:30 hodin na statku Žernavský dvůr nebo později na louce v Knejzlíkových sadech
Těm, co nevlastní kosu, bude zapůjčena.
Občerstvení zajištěno.
Organizuje: Spolek Predmostenzis, z.s.
INFORMACE: Libor Pokorný, tel.: 608 705 477 
Děkujeme za pomoc.

V okolí Přerova jsou krásná místa. V posledních letech změnily svou tvář také staré Knejzlíkovy sady, které leží na jižním svahu Školního kopce nad zahrádkářskou kolonií na Žernavé.
Už neleží jen ladem, jak tomu bylo v minulosti. Pryč jsou náletové dřeviny, je zde spousta naroubovaných mladých stromků, které již přinášejí ovoce. Jdou opět vidět původní aleje, např. hrušková nebo třešňová.
Do sadů vede stezka z Předmostí. Zajímavostí je zdejší naučná stezka "Pěškobus".
Jednou z činností, které patří k údržbě sadů, je červnové kosení.
POZVÁNKA pro sekáče, sušiče (obraceče) sena.
KDE: Knejzlíkovy sady
KDY: V sobotu 6. června 2020
SRAZ: V 7 hodin na statku Žernavský dvůr nebo později na louce v Knejzlíkových sadech
Těm, co nevlastní kosu, bude zapůjčena.
Občerstvení zajištěno.
Organizuje: Spolek Predmostenzis, z.s.
INFORMACE: Libor Pokorný, tel.: 608 705 477, e-mail: pokorny@prerov.cz
Děkujeme za pomoc.

Sjezd z dálnice za žernavským mostem není pro pěší, mířící do Knejzlíkových sadů, bezpečný. 

S řešením přišel spolek Predmostenzis s Městem Přerov, kteří v posledních dnech společně zprůchodnili milovníkům přírody bezpečnou stezku, spojující Předmostí s Knejzlíkovými sady.

Stezka, značená šipkami, vede z ulice Hranická, podél silnice, přes čekyňský most a školní alejkou do východní částí Knejzlíkových sadů.

Hledáte inspiraci na pěší výlet? Knejzlíkovy sady, nyní v plném květu, se svou zajímavou historií, za posledních pět let zcela změnily svůj ráz. Nejsou zde již jen náletové dřeviny, přes které nebyly stromy, tvořící sady, vůbec vidět. Sady jsou pracovníky a příznivci spolku Predmostenzis pravidelně udržovány. Vyřezávání náletů a následné roubování mladý stromků vrací sadům původní charakter.

O spásání se v sadech stará stádo ovcí, a pokud nebudou mimořádně na statku, určitě se s nimi uvidíte.

Pro návštěvníky sadů je v provozu také Pěškobus se čtrnácti zastávkami. Na označnících s plánkem se cestující seznámí se zajímavostmi Knejzlíkových sadů.

Tímto Vás spolek Predmostenzis sídlem v Přerově Předmostí Žernavá 147e, IČ: 66743885, zastoupený předsedou spolku p. Liborem Pokorným (dále jen „zadavatel“), vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "Dodávku materiálu pro projekt BioPP" v rámci projektu Podpora biodiverzity v PP Na Popovickém kopci a okolí, za těchto podmínek:

výzva-vř_materiál_bioPP (003)

smlouva-biopp

Krycí-list-biopp

slepý rozpočetČestné prohlášení

Čestné prohlášení

Tímto Vás spolek Predmostenzis sídlem v Přerově Předmostí Žernavá 147e, IČ: 66743885, zastoupený předsedou spolku p. Liborem Pokorným (dále jen „zadavatel“), vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávku služeb k realizaci veřejné zakázky: Realizace managementu v rámci projektu Podpora biodiverzity v PP Na Popovickém kopci a okolí, za těchto podmínek:

výzva-veřejná-zakázka-management-bioPP

smlouva-bioPP

Krycí-list-knes

rozpočet-slepý výkaz výměr

Čestné-prohlášení

Společně s účastníky 21. ročníku historicko – přírodovědného Putování po stopách lovců mamutů, které se uskutečnilo 13. října 2018 jsme se potkali u památníku v Knejzlíkových sadech, kde jsme otevřeli naučnou stezku Pěškobus.

 

Rok 2018 v sadech byl rokem jablka. Poutníci ochutnali náš lahodný ovocný čaj a červená jablíčka z letošní úrody. Samozřejmostí bylo zasazení stromu jabloně.

Co je Pěškobus?

Tak jako ve městech trasy autobusových, trolejbusových či tramvajových linek pomáhají lidem dostat se, víceméně včas a pohodlně tam, kam potřebují, tak i na jižních svazích nejvyššího přerovského kopce mají návštěvníci k dispozici tři pěškobusové trasy, které je spolehlivě a ekologicky provedou malebnými zákoutími někdejších Knejzlíkových sadů.

Cestujícím zde ani ve špičkách nehrozí zpoždění. Naopak, rychlost přepravy si sami přizpůsobí svým potřebám. Po cestě se mohou kochat vyhlídkami do krajiny, pozorovat pasoucí se ovce nebo ochutnávat různé druhy ovoce, které zde zraje od časného léta do podzimu. Na pěškobusových zastávkách, vybavených jízdním řádem, mapou a směrovkami, si může každý dle libosti odpočinout a přitom se třeba i trochu poučit či pobavit, aniž by mu hrozilo, že zmešká svůj spoj. Jízdné je dobrovolné a bude použito na obnovu Knejzlíkových sadů. Potká-li se majitel jízdenky s revizorem, bude odměnou dárkem. Vyberte si tedy svou trasu a držte se pokynů uvedených v přepravním řádu… nebo se aspoň držte za ruce.

V sobotu 13. 10. 2018 se koná tradiční turistický pochod Po stopách lovců mamutů v Předmostí a současně bude otevřena naučná stezka Pěškobus v Knejzlíkových sadech.

- dopoledne u památníku v sadech

- odpoledne v Hájíčku s hudbou

- občerstvení zajištěno.

KnejS skladacka 2018

Pozvánka na putování 2018

V červenci jsme zahájili v Knejzlíkových sadech výstavbu zastávkových označníků Pěškobus. Čtrnáct zastávek Pěškobusu s jízdním řádem a informacemi o místech v sadech bude dokončeno v září. Slavnostní otevření Pěškobusu proběhne 13. října spolu s pochodem "po stopách lovců mamutů".

Roubování mirabelek v Knejzlíkových sadech počátkem tohoto dubna provázela nepříjemná komplikace s přemrzlými rouby meruněk.

Podařilo se nám zajistit rouby slivoní z Litoměřic a díky tomu bylo letoší roubování opět úspěšné. Naroubovali jsme téměř 200 stromků, které se z větší části ujaly. ...continue reading "Roubování"